Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získává energii z okolního vzduchu až do -22°C!

Jednoduché a elegantní řešení pro rodinné domy a byty

Tepelná čerpadla se z hlediska řízení otáček kompresoru dají rozdělit na čerpadla  invertorová (s plynulou regulací výkonu na základě inteligentního řízení a požadavků otopné soustavy) nebo tzv. START/STOP či ON/OFF čerpadla (čerpadlo po dosažení požadovaného výkonu otopné soustavy vypíná a zapíná svůj chod, nemění otáčky kompresoru a při sepnutí pracují v optimálním režimu).

Split nebo kompakt

Tepelná čerpadla vzduch- voda tzv. splitová se skládají z vnitřní a venkovní jednotky . Ve vnější jednotce je kompresor, ventilátor a výparník. Z této jednotky je horké chladivo vedeno měděným potrubím do vnitřní části, kde je kondenzátor (výměník chladivo/otopná voda), bivalentní zdroj, oběhové čerpadlo a další regulace. Venkovní jednotky jsou velmi lehké a snadno se s nimi manipuluje lze je umístit prakticky všude. Pro prostupy do domu stačí pouze malé otvory, které lze vytvořit v libovolných konstrukcích bez poškození okolí. Největší výhodou těchto split systémů je že veškerý hluk z kompresoru a ventilátoru zůstává vně objektu a odpadá riziko zamrznutí otopné vody ve venkovní jednotce.

Tepelná čerpadla vzduch- voda  tzv. kompaktní se skládají z venkovní jednotky a vnitřní instalace. Ve venkovní jednotce je umístěn celý chladivových okruh (kompresor, kondenzátor, výparník, atd.). Venkovní jednotka je tedy přímo napojená na otopný systém. Připojení venkovní jednotky je tedy jednoduché a nevyžaduje přítomnost technika chladicích zařízení. Tyto jednotky zpravidla nevyžadují pravidelné roční kontroly na únik chladiva. Venkovní rozvody je potřeba ochránit proti zamrznutí při výpadku elektrického napájení. Ve většině případu postačí samotížná cirkulace otopné vody, v ostatních případech je možné využít záložní zdroje a nemrznoucí směsi.

Tepelné čerpadlo představuje jedno z nejekonomičtějších řešení vytápění. Zároveň poskytuje tepelný komfort v každém ročním období – v zimě topí a v létě příjemně chladí!

Spolehlivá investice s vysokým výkonem a šetrným provozem

Splitová invertorová tepelná čerpadla

Více informací

Kompaktní invertorová tepelná čerpadla

Více informací

Kompaktní ON/OFF tepelná čerpadla

Více informací

Ke stažení

Katalog – tepelná čerpadla