Výrobní nebo administrativní budova do 35kW

Výrobní nebo administrativní budova se ztrátami do 35 kW

Robustní ukázkové řešení pro zateplený výrobní objekt s novými okny a tepelnými ztrátami 35 kW

Pro dvě tepelná čerpadla DeDietrich HPI 16TR/E není problém vytápět i velké výrobní objekty, kterým dodává komfort pomocí stávajícího topného systému (radiátorů) v kombinaci se vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla.

Orientační kalkulace a náročnost celé realizace

  • Investice: cca 700 000,- Kč
  • Doba realizace: 4 dní
  • Úspora: cca 111 000,- Kč*
  • Návratnost: cca 6 let*
  • Není možné využít dotace

Technické řešení DeDietrich

  • 2x tepelné čerpadlo HPI 16TR/E
  • Výstupní teplota do topení až 60°C
  • Bez ohřevu teplé vody

* proti dálkovému vytápění cca 550 Kč/GJ ve střední klimatické oblasti