Panelový dům Ostrava

Panelový dům Ostrava

Výměna původního zdroje tepla v panelovém domě za kaskádu tepelných čerpadel v Ostravě.

Typ: De Dietrich kaskádové řešení 8x HPI 16TR-2
Realizace: Ostrava
Rok realizace: 2015

Komentář technika:

Instalace kaskády 8x HPI 16TR-2 jako zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody panelového domu v Ostravě. Objekt byl původně zásobován dálkovým teplem. V prostoru technické místnosti byl vybudován centrální ohřev teplé vody – 5x zásobník 1000 litrů a regulace pro ekvitermní regulaci vytápění objektu. Jde o 14-ti podlažní budovu s 60-ti bytovými jednotkami. Zprovoznění 09/2015. Dosavadní roční provozní úspory ve výši 42% původních nákladů.

Related Projects