Přednosti tepelných čerpadel

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel

K zásadním výhodám tepelných čerpadel patří velmi nízké náklady na vytápění. Vzhledem k současným cenám energií můžete ušetřit polovinu až dvě třetiny z nákladů. Domácnosti, které využívají tepelná čerpadla mají také levnější sazbu elektrické energie. Velkou výhodou je také jejich komfortnost a bezprašnost.

Jistou nevýhodou tepelných čerpadel je jejich vysoká vstupní investice, která má ale poměrně rychlou návratnost. Dotace v rámci programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíkových dotací ekonomickou návratnost zrychlí.

Nová zelená úsporám

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

  • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně)
  • 1 – je možno žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A (zateplení)
  • 2 – jen do stávajících budov, kde měrná potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1
  • Dotace 50 % na instalaci
Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům] dle podoblasti
C1 C2
C.1.6 Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000

Dotace na odborný posudek: 5 000 Kč
Pozn.: Dotace na instalaci jsou o 10 % vyšší pro rodinné domy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Kotlíkové dotace

Na tepelná čerpadla se vztahuje také podpora z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.

  • Jen do rodinných domů s energetickou náročností A-C.
  • Dotace 80 % způsobilých výdajů– maximální výše způsobilých výdajů je 150 000 Kč
  • Dotace na tepelné čerpadlo činí 120 000 Kč, resp. 127 500 Kč*
  • Způsobilý výdaj = náklady na pořízení nového zdroje, platby energetickým specialistům atd.

(* v lokalitách, které jsou označeny jako prioritní území, je dotace zvýšena na 85%)