Pravda a nepravda o tepelných čerpadlech

Přejděme k tématu, který navozuje titulek tohoto článku. Pověry a mýty ve věcech okolo tepelných čerpadel vznikají obvykle z nespokojenosti některých klientů či uživatelů. Analýzou problému pak zjistíme, že stížnosti vycházejí z realizací, kdy bylo tepelné čerpadlo instalováno nesprávně nebo nevhodně. Klient sice zpočátku ušetřil, ale nikoliv na správném místě a celkovém pohledu, kdy hodnotíme výhodnost investice za celou dobu jejího života.

Výsledkem bývá tápání, nižší informovanost a negativní postoj k tomuto druhu vytápění. A vznik předsudků a mýtů o tepelných čerpadlech.

Mýtus č. 1: Drahé tepelné čerpadlo nemá návratnost

Zájemci často poměřují úsporu na vytápění a samotnou cenu tepelného čerpadla. Může se tak zdát, že kupní cena čerpadla se vrátí až za mnoho let. Skutečností však je, že díky tepelnému čerpadlu se sníží energetická sazba (nízký tarif či lidově “noční proud”) na provoz celého domu a tedy veškeré spotřebiče budete používat mnohem levněji. To samozřejmě zcela mění úhel pohledu na návratnost této investice.

Mýtus č. 2: Servis tepelného čerpadla je velmi nákladný

To možná platilo dříve, kdy veškeré části tepelných čerpadel byly drahé, dnes je to běžný servis jako kteréhokoli zařízení ve vašem domě.

Nejvíce zatěžovanou částí tepelného čerpadla je kompresor, ale s jeho výměnou se u předních výrobců počítá nejdříve za 15 let. Všichni kvalitní výrobci zákazníkům nabídnou 5-ti letou garanci s možností jejího prodloužení. Jakýkoli servis je pak úplně zdarma.

Mýtus č. 3: Tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dům a nestačí ani na ohřev vody

Skutečně se to může stát, ale je to vždy a pouze chybně vypracovaným projektem. Tepelné čerpadlo dokáže ohřát vodu až na 65 °C. Důležitým parametrem tepelného čerpadla je tzv. SCOP – sezónní topný faktor. Tento údaj je uveden na výrobku a udává poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku. (Například údaj SCOP 5,0 u znamená, že majitel domu díky tepelnému čerpadlu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh dodané elektrické energie.

Mýtus č. 4: Tepelné čerpadlo v mrazech funguje špatně nebo zcela zamrzá

Nízká venkovní teplota sice výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda snižuje, to však neznamená, že neodvádí svou práci. V nižších okolních teplotách se pouze snižuje účinnost, ale o vytopení domu se bát nemusíte. Kritická teplota nastává při teplotách nižších než –20 °C. Pak teprv je nutné, aby tepelnému čerpadlu pomohl doplňkový zdroj (např. elektrokotel).

Mýtus č. 5: Moderní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulací výkonu vždy potřebuje akumulační nádobu

Je pravdou, že existují otopné soustavy, které umožňují efektivní a spolehlivý provoz tepelného čerpadla i s použitím akumulační nádoby. Z praxe ovšem vyplývá, že splnit veškeré potřebné požadavky na takovouto soustavu je velmi náročné a často i nemožné. Proto se u tepelných čerpadel s invertorem jeví jako nejvhodnější řešení systém bez použití akumulační nádoby pro efektivní a funkční topení.

Výhody systému bez akumulační nádobou:

  • Regulace TČ měří výstupní teplotu, teplotu vratné vody (ΔT) a průtok. Na základě těchto hodnot kalorimetricky přesně stanoví potřebný aktuální výkon podle okamžité spotřeby tepla v domě. Žádné přebytky tepla nevznikají a není je třeba ukládat do akumulační nádoby.
  • Prodlouží se doba chodu kompresoru, čímž se sníží počet startů. Kompresor zároveň pracuje s mnohem nižším zatížením (modulace probíhá v rozsahu cca 30-100%), protože výroba energie je rozložena na dlouhou dobu chodu s nejnižším potřebným aktuálním výkonem. To zajišťuje jeho delší životnost.
  • Systém bez akumulační nádoby umožňuje mnohem rychlejší reakci regulace na změny potřeby tepla v domě (velké akumulační objemy vody prodlužují setrvačnost systému) a venkovní teploty (ekvitermní regulace). Chod TČ tak může být neustále optimalizován pro co nejnižší spotřebu.
  • Jakékoli mezičlánky mezi zdrojem tepla a místem jeho předání do prostoru jsou zdrojem tepelných a hydraulických ztrát. V jednoduchosti je síla!

Náš tip: Zajímá vás, jaký typ tepelného čerpadla by nejlépe vyhovoval vaší domácnosti a jaká by byla jeho přibližná cena včetně dopravy a montáže?

Kontaktujte nás a dozvíte se více!