Desatero tepelných čerpadel aneb nejčastější otázky

Významná úspora energie

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vysoké roční náklady na energie. Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního vzduchu nebo ze země), které je „zdarma“. Tepelná čerpadla spotřebovávají pouze část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky čemuž bývají účty za energie méně než poloviční. Navíc při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvoutarifovou sazbu a získat 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie v domě.

Věděli jste, že

Optimální pro chod tepelného čerpadla je tzv. středová teplota, topení topnou vodou v rozsahu od 35- do 45ti stupňů topné vody. Vypínání TČ přes termostat nebo snižovaní teploty na útlum v domě TČ neprospívá protože v mrazivých dnech potom nemusí dokázat dům vytopit na komfortní teploty neboť bylo z důvodu útlumové teploty na cca 5h vypnuto. Tudíž nedodává tepelnou energii, kterou dům potřebuje. Tepelné čerpadlo, které je špatně provozováno má větší spotřebu el. energie, tzn. větší příkon. Dále vypínání bivalentního zdroje v mínusových teplotách má rovněž za následek snižování účinnosti TČ.

Je pro můj dům tepelné čerpadlo vzduch / voda vhodné?

Rozhodujícím faktorem je tepelná ztráta domu, o jakou kategorii domu jde (nezateplený, mírně zateplený, typ úsporný nebo pasivní dům).

Je dobré také přihlédnout k okolí domu, např. hustá zástavba.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda  je schopné v našich klimatických podmínkách pokrýt tepelný požadavek běžného rodinného domu. U kvalitně zateplených domů zcela 100%.

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Pro všechny, kterým záleží na ochraně životního prostředí, představují tepelná čerpadla preferovaný zdroj tepla, neboť životní prostředí zatěžují podstatně méně než jiné zdroje.

Tepelná čerpadla pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, snižují spotřebu nerostných surovin (plynu, uhlí apod.) a kvalitní tepelná čerpadla nezatěžují prostředí ani hlukem.

Co nesmíme dělat?

Vypínat TČ v mrazech – může zamrznout a roztrhnout se tepelný  výměník. Nebo zasahovat do nastavených parametrů TČ. V těchto případech Vám může být odepřena záruka. TČ není kotel, je to stroj. A ten musí být správně používán.